TERMENI SI CONDITII

1. Generalităţi
1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la 3K STEEL CHALLENGE 16-17 Noiembrie 2019 desfasurat la “”Poligonul militar Cincu.
1.2. Organizatorul evenimentului este Recoil Shop S.R.L.
1.3. 3K STEEL CHALLENGE este un concurs de tip “precision long range shooting” şi “practical rifle shooting”, fiind deschis tuturor sportivilor amatori, începători, sau avansaţi precum şi celor profesionişti, care au o minima pregatire fizica si tehnica
1.4. Sunt admise arme de foc cu tevi ghintuite conform cu legislatia in vigoare
1.5. Înscrierea participanţilor se poate face prin înregistrare online
1.6. Prin semnarea formularului de înscriere, fiecare participant:
a)declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la. 3K STEEL CHALLENGE, precum şi regulamentul competiţional
b)Recoil Shop prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) si legislatia nationala in vigoare.Prin comunicarea datelor cu caracter personal persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a organizarorului cu scopul comunicarii programei de concurs si a comunicarilor ulterioare.Datele cu caracter personal colectate si prelucrate nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Recoil Shop are obligatia de a dezvalui datele in temeiul legislatiei in vigoare.

c)îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamentele, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. in mod gratuit şi necenzurat;
1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea în cursă a unui concurent, din motive obiective.
1.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi orice imagine sau filmulet video de la 3K STEEL CHALLENGE, in scopuri publicitare si de promovare a evenimentului.
2. Obligaţiile participanţilor
2.1. Participarea la 3K STEEL CHALLENGE se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală, precum şi a stării tehnice a echipamentului fiecărui participant.
2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.
2.3. Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie să semneze la preluarea ecusonului de concurs, o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi asumă riscurile ce pot rezulta din participarea la 3K STEEL CHALLENGE. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiţii sportive si asigurare de raspundere civila.
2.4. Purtarea unei căşti de protecţie sau dopuri de protective pentru urechi este obligatorie pe toată durata desfăşurării concursului.
2.5. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs.
2.6. Preluarea ecusonului de concurs şi a pachetului de înscriere se face la faţa locului, înaintea desfăşurării concursului în intervalul orar prevăzut de către organizator. 2.7. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea concursului pentru orice participant, dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate, este sub efectul substanţelor halucinogene sau este în stare de slăbiciune, epuizare fizică sau psihică.
2.7. Concurenţii înscrişi vor avea obligatoriu arme si munitii corespunzatoare din punct de vedere tehnic,intreaga responsabilitate pentru buna functionare a acestora pentru sine si pentru ceilalti concurenti apartine in totalitate posesorului armei.
3. Taxa de participare
3.1 Înscrieri și validarea înscrierilor: Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere online. După completarea formularului, persoana înscrisă va primi un email de confirmare a înscrierii.
3.2 Atenţie: înscrierea devine activă numai după confirmarea acceptarii in competitie si achitarea taxei de înscriere. Termenul de plată a înscrierii este de 10 zile lucrătoare de la data comunicarii primite de la organizator. În caz de neplată înregistrarea de pe site se va șterge în mod automat.
3.3 Taxa de participare se poate achita prin transfer bancar.
3.4 Taxa de participare se va plati in contul Recoil Shop deschis la Banca Transilvania (BT) cu mentiunea 3K STEEL CHALLENGE!
3.5. Plata prin transfer bancar se poate achita pănă în data de 10.11.2019 Ora 23:00
3.6. Înregistrările online se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site-urile evenimentului: www.concurs.recoilshop.ro si se incheie in data de 10.10.2019, ora 23:00.
3.7. Pachet TRAGATOR Taxa 535 lei/persoana.
3.8 Pachet INSOTITOR Taxa 50 lei/persoana
3.9. În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice motiv taxa de participare nu se returnează.
3.10. În cazul anulării competiţiei în caz de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.
4. Proceduri de concurs
4.1. Şedinţa tehnică
O şedinţă tehnică va fi ţinută pentru toţi participanţii în ziua de antrenament si in ziua concursului. În cursul şedinţei tehnice participanţii vor fi informaţi asupra probelor, , eventualelor modificări, precum şi a regulilor de comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de directorul de concurs iar prezenta participanţilor este obligatorie.
4.2. Cronometrajul/Arbitrarea
a)Cronometrarea pentru probele contra timp se face la secundă.
b)Arbitrarea probelor se va face conform punctajului cumulat pentru fiecare tinta conform Caietului de concurs.
4.3. Ecusonul de concurs
a) Preluarea ecusonului de concurs şi a pachetului de înscriere se face personal, pe baza unui act de identitate în locul şi orele stabilite de organizator, conform informaţiilor publicate pe site.
b) Numărul de concurs trebuie purtat vizibil din faţă pe tot timpul concursului.
4.4. Startul concursului se va da la data şi ora stabilită de organizator şi anunţată pe site-urile competiţiei. Localizarea zonei de start va fi comunicata la sedinta tehnica.
4.5. Retragerea din concurs/Abandon
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident, se poate face doar prin anuntarea arbitrilor si a ofiterilor se serviciu. Concurentul care nu mai poate sau nu doreşte să continuie concursul, are obligaţia să se deplaseze in conditii de siguranta conform Regulamentului până la cel mai apropiat punct rezervat spectatorilor, unde se consemneaza retragerea sa, păstrându-şi ecusonul de concurs, arma sa va ramane pe linia de tragere pana va fi posibila ridicarea ei fara perturbarea concursului si deranjarea celorlalti concurenti.
b) În caz de defectiune,blocaj, al armelor,se va anunta imediat cel mai apropiat ofiter de serviciu sau arbitru.
5. Protecţia mediului înconjurător
5.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, inclusiv bidoane, flacoane, tuburi , ambalaje în orice loc în afara celor amenajate, cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi si condusi in afara incintei poligonului.
6. Echipament obligatoriu
6.1. Următoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant care va fi prezent in concurs: cască de protecţie sau dopuri pentru urechi, ecusonul de concurs
6.2. Arma/luneta si munitii în stare bună de funcţionare
7. Penalizări/Descalificări
7.1. Nerespectarea regulilor de protecţia a mediului, aruncarea deşeurilor de orice fel în afara zonelor special amenajate, atrag descalificarea concurentului.
7.2. Nerespectarea REGULAMENTULUI, comportamentul agresiv, atrage descalificarea concurentului.
7.3. Lipsa/neutilizarea echipamentului obligatoriu, atrage descalificarea concurentului.
7.4. Lipsa de respect pentru ceilalţi concurenţi şi spectatori, determină descalificarea concurentului.
7.5. Limbajul vulgar şi comportamentul nesportiv, determină descalificarea concurentului.
7.6. Nerespectarea indicatiilor personalului organizator atrage descalificarea concurentului.
8. Reclamaţii/Contestaţii
8.1 Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs, în decurs de 15 min. de la comunicarea rezulatetelor concursului.
9. Modificarea probelor, alte decizii privind desfăşurarea concursului
9.1. Organizatorul poate modifica oricând probele sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
9.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 3 zile înaintea concursului, sau cel târziu la preluarea ecusoanelor de concurs.